Bachovy květové esence

,,Takzvaná nemoc je vždy důsledek hlubokého vnitřního nesouladu a nám je již zřejmé, že dokud se budeme zabývat důsledky a neodstraníme hlavní příčinu, k vyléčení nedojde, aneb bude pouze zdánlivé."              
dr. Edward Bach

Co jsou Bachovy květové esence?

Bachovy květové esence jsou výtažky z rostlin a květů, které nesou jejich ,,energii". Mají schopnost přivést tělo do rovnováhy ve všech rovinách - fyzické, mentální, emocionální i spirituální. V mnoha různých zemích se květinové výtažky používají už od tisíciletí. Například američtí indiáni přiřazují energii různých rostlin jednotlivým částem těla, které potřebují léčení. V Anglii dr. Edward Bach ukončil svou lékařskou praxi, protože byl zklamán ortodoxní medicínskou praxí a věnoval svůj život zkoumáním energií a léčivých sil rostlin. Abychom vyrobili květinový výtažek, položíme okvětní lístky do misky s vodou a necháme je několik hodin stát na slunci, aby vydaly svou podstatu do vody. Tento výluh pak zředíme alkoholem a tím jej konzervujeme. Aby byl květinový výtažek nejvíc učinný, nesmí se jej dotknout ruka výrobce a ani nikoho jiného. To z důvodu, aby dotyčná osoba nepřenesla do vytážku svou energii a nepotlačila tím poselstí rostliny. A tak dr. Bach izoloval osmatřicet různých květin, které používáme pro míchání Bachových květových esencí.

Působení Bachových květových esencí

Výtažky z květů ovlivňují emocionální roviny oproti konvenčním lékům, které působí hlavně ve fyzické rovině. V tom se podobají homeopatickým lékům, protže i ony představují formu subtilní energie. V aktuální substanci je zachycena vibrační energie rostliny, která při vnitřním užívání pomáhá dosáhnout stav harmonie. To se děje tím, že se "rozpustí" blokády emocionální a mentální roviny (jako třeba starost, obava, nervozita). Podle dr. Bacha jsme potom opět v rovnováze a tím zmízí i stav nemoci.

Užívání Bachových květových esencí

Bachovy květy nemají vedlejší účinky, nejsou návykové a mohou je bez nebezpečí užívat jak dospělí, tak i děti. Připravené Bachovy květové esence užíváme denně několik kapek. Bachovy esence nemusíte užívat x měsíců. Berou se do doby, dokud jsou potřeba. To může být např. na jeden měsíc jedna lahvička nebo na pět měsíců lahviček pět. Každý postupuje jinou rychlostí a délka terapie se u každého může lišit. Protože jsme každý z jiného těsta, každý potřebuje své Bachovy esence na míru.

Bachovy květové esence používám jako doplňkovou péči k aromaterapii, pokud se během sezení ukáže, že jsou potřeba. Pokud máte zájem pouze o Bachovy květové esence není problém se objednat na Sezení s Bachovkami.

SLEDUJ MĚ - Facebook  - Instragram